15 Contoh Doa Persembahan harian sebelum dan sesudah

Contoh Doa Persembahan

Doa memiliki kuasa yang sungguh luar biasa bagi orang yang percaya kepadaNya. Doa yang kita utarakan kepada Bapa di Sorga tidaklah dibatasi oleh ruang dan waktu. Doa yang kita panjatkan pula tidak dibatasi oleh bahasa yang kita gunakan. Ia adalah Allah yang mengetahui setiap isi hati kita dan permohonan yang ingin kita panjatkan kepadaNya. Sebelum kita berdoa, Ia sudah terlebih dahulu mengetahui apa yang kita perlukan an apa yang kita butuhkan.

Contoh Doa Persembahan


Ia adalah Allah yang penuh kasih yang akan menjawab setiap doa anak-anakNya yang dinaikkan dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur. Perlu diingat, doa yang kita naikkan bukanlah sebuah mantra yang dapat merubah keadaan kita. Bukan pula alat bagi kita untuk memaksakan kehendak kita kepadaNya. Doa merupakan bentuk ungkapan syukur kita kepadaNya karena dengan berdoa kita akan lebih di dekatkan denganNya.

Ada 2 macam doa yang biasa kita naikkan kepadaNya. 

Doa tersebut adalah doa pribadi dan doa bersama. Doa pribadi merupakan doa yang diucapkan secara pribadi kepadaNya.

Biasanya isi dari doa pribadi adalah permohonan akan kebutuhan diri sendiri. Beda halnya dengan doa bersama. Doa bersama biasanya dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang yang percaya kepadaNya dengan kesungguhan hati. Topik doa bersama biasanya tergantung dari apa yang ingin didoakan. Contoh dari doa bersama yaitu doa persembahan. Doa persembahan biasanya dilakukan setelah Firman Tuhan. Saat berdoa akan diawali dengan mengucap syukur an mendoakan Firman Tuhan yang telah disampaikan. Doakan pula hamba Tuhan yang telah menyampaikan Firman Tuhan. Selanjutnya berdoa untuk persembahan yang telah diberikan an mengakhiri doa tersebut dengan ucapan di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapan di dalam nama Tuhan Yesus berarti menyerahkan segala sesuatuNya di dalam namaNya dan biarlah ehendak Tuhan saja yang terjadi. Dalam mengucapkan doa persembahan juga tidak perlu terlalu panjang seperti doa syafaat. Namun doakanlah poin-poin yang telah disebutkan sebelumnya.
Berikut ini merupakan contoh doa persembahan. Kiranya contoh yang diberikan ini dapat menjadi referensi dalam menaikkan doa persembahan.Doa Sebelum Persembahan

1. Doa persembahan Ibadah Raya di Gereja
Ya Allah Bapa terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa tadi kami telah mendengarkan FirmanMu kiranya Engkau menyertai hambamu yang telah menyampaikan Firman kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai ia dimanapun ia berada. Pakai ia seturut dengan kehendakMu saja ya Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaatMu yang hadir pada hari ini kiranya Engkau sertai dan Engkau berkati setiap apa yang jemaatMu kerjakan. Kiranya juga Engkau memberkati mereka yang belum sempat hadir pada hari ini. Jika mereka dalam keadaan lemah kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Sebentar ya Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi GerejaMu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, Amin.

2. Doa persembahan Sekolah Minggu
Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.

3. Doa persembahan di Ibadah Pemuda Remaja
Ya Bapa, terima kasih atas penyertaanMu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami namun ini semua karena kebaikanMu kepada kami. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapanMu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadaMu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, Amin

4. Doa persembahan di Ibadah Rumah Tangga
Bapa kami yang bertahta di dalam Kerajaan Sorga, terima kasih atas setiap penyertaan dan berkatMu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami semua. Ya Bapa terima kasih atas firman yang baru saja kami dengar, kiranya FirmanMu ini dapat menjadi terang bagi kehidupan kami dan dapat menjadi terang bagi setiap langkah kehidupan kami. Kiranya Engkau juga memberkati hambamu yang telah menyampaikan firmanMu. Berkati ia dan keluarganya, pakailah ia seturut dengan kehendakMu kiranya ia dapat menjadi saksiMu. Ya Bapa sebentar juga kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.

5. Doa persembahan di Ibadah Kaum Wanita
Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami semua pada sore hari ini. Kiranya Engkau memakai kami di tempat ini untuk menjadi pelaku FirmanMu ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan namaMu. Kiranya apa yang kami berikan dapat berkenan dihadapanMu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.

6. Doa persembahan di Ibadah Kaum Pria
Bapa yang kami sembah dalam anakNya Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas penyertaanMu sampai hari ini yang masih Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Ya Bapa tak lupa kami juga mengucap syukur atas Firman yang baru saja kami dengar. Kiranya FirmanMu dapat menjadi terang bagi setiap langkah hidup kami. Sebentar ya Bapa, kami akan memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan namaMu. Kiranya apa yang kami berikan dapat kami gunakan demi hormat dan kemuliaan namaMu. Berkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya kami dapat memberikan menurut dengan kerelaan hati kami tanpa ada paksaan. Inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam namaMu Tuhan kami Yeus Kristus. Amin.

7. Doa persembahan di Ibadah Persekutuan Mahasiswa Kristen
Tuhan Yesus terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami sehingga pada siang hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan namaMu. Sebentar ya Bapa kami akan memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan namaMu. Kiranya apa yang kami berikan dapat menyenangkan hatiMu dan dapat kami pakai untuk menyatakan kuasaMu. Ya Bapa inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yeus Kristus. Amin.

Doa Sesudah Persembahan

1. Doa persembahan Ibadah Raya di Gereja 1
Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadaMu Bapa di Sorga, oleh karena kasih dan penyertaanMu boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami itu semua dari padaMu saja ya Bapa. Tak lupa kami juga berterima kasih atas Firman yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya Firman yang telah kami dengarkan tadi dapat menjadi kekuatan dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami yang dapat menerangi setiap langkah hidup kami. Firman yang telah kami dengarkan tadi telah mengingatkan dan menegur kami agar kami dapat terus bersyukur dan berharap kepadaMu. Apa yang kami alami dalam hidup kami bukan kebetulan tapi semua atas seijinMu ya Bapa. Bapa di Surga, tadi pun kami telah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hati kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar persembahan ini dapat menyenangkan hatiMu dan dapat gerejaMu ini pakai untuk memperluas kerajaanMu di tempat ini. Ya Bapa inilah doa yang kami naikkan kepadaMu yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

2. Doa persembahan Ibadah Raya di Gereja 2
Ya Bapa terima kasih atas segala berkat dan kasihMu yang telah Engkau nyatakan bagi jemaatMu di tempat ini. Terima kasih atas Firman yang telah Kau berikan kepada kami melalui pewartaan hambaMu. Kiranya Firman yang telah kami dengardapat kami renungkan dalam kehidupan kami. Kiranya FirmanMu ini juga dapat menerangi setiap langkah kehidupan kami. FirmanMu juga telah memberikan kekuatan kepada kami jemaatMu di tempat ini. Tak lupa kami juga ingin berdoa bagi hambaMu di temapat ini. Kiranya Engkau pakai Dia seturut dengan kehendakMu. Sertai ia dimanapun ia berada. Bapa yang bertahta di dalam Kerajaan Surga, tak lupa kami juga bedoa bagi persembahan yang baru kami berikan demi kemuliaan dan hormat namaMu. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat menyenangkan hatiMu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan namaMu. Berkati jemaatMu di tempat ini yang telah memeberikan apa yang mereka punya bagi hormat dan kemuliaan namaMu. Kiranya Engkau melimpahkan berkatMu atas jemaat di tempat ini. Ya Bapa, berkati persembahan ini kiranya persembahan ini dapat kami pakai untuk menyatakan kuasaMu di tempat ini. Kiranya persembahan yang telah kami berikan juga dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaanMu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

3. Doa persembahan Sekolah Minggu
Tuhan Yesus terima kasih atas penyertaanMu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami. Tadi kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadaMu. Curahkanlah berkatMu kepada kami semua agar kiranya kami dapat terus merasakan kasihMu kepada kami. Kiranya persembahan yang telah kami berikan juga dapat menyenangkan hatiMu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

4.  Doa persembahan di Ibadah Pemuda Remaja
Bapa yang kami sembah, terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Kami menyadari ya Bapa bahwa kami dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami melainkan semua ini atas penyertaanMu kepada kami semua. Ya Bapa kami juga mengucap syukuratas Firman yang telah Kau berikan kepada kami melalui hambanya. Kiranya apa yang telah kami dengar dapat kami renungkan dalam kehidupan kami. Tadi kami juga telah memberikan persembahan kiranya apa yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan namaMu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.

5. Doa persembahan di Ibadah Rumah Tangga
Bapa yang bertahta di dalam Kerajaan Surga, ynag kami sembah dalam nama anakMu Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas setiap penyertaan dan berkat yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada saat ini kami dapardatang ke hadiratMu bukan karena kuat dan hebat kami melainkan itu semua karena berkat dan penyertaanMu. Terima kasih kami ucapkan kepadaMu Bapa atas FirmanMu yang telah kami dengar melalui hambaMu di tempat ini. Kiranya Firman yang telah kami dengardapat menjadi kekuatan dan terang bagi setiap langkah hidup kami. Kami menyadari ya Bapa akan segala keterbatasan yang kami miliki. Oleh sebab itu kiranya kasihMu terus tercurah bagi kami semua. Ya Bapa, kami juga telah memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan namaMu. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat berkenan di hadapanMu dan dapat menjadi persembahan yang menyenangkan hatiMu. Kiranya persembahan ini juga dapat menjadi berkat bagi jemaatMu di tempat ini. Kiranya persembahan ini dapat kami gunakan bagi hormat dan kemuliaan namaMu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

6. Doa persembahan di Ibadah Kaum Wanita
Tuhan Yesus terima kasih atas berkat yang tak henti-hentinya kau curahkan kepada kami anakMu di tempat ini. Tadi kami telah memberikan yang terbaik bagi hormatdan kemuliaan namaMu. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapanMu. Ya Bapa kiranya persembahan yang telah kami berikan ini juga dapat kami gunakan bagi hormat dan kemuliaan namaMu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.

7. Doa persembahan di Ibadah Kaum Pria
Bapa terima kasih atas setiap berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami semua. Terima kasih atas setiap nafas kehidupan yang masih kau berikan bagi kami. Ya Bapa kami telah memberikan apa yang kami miliki demi hormat dan kemuliaan namaMu. Kiranya apa yang telah kami berikan Engkau berkati. Kiranya juga persembahan ini dapat kami gunakan bagi hormat dan kemuliaan namaMu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.

8. Doa persembahan di Ibadah Persekutuan Mahasiswa Kristen
Tuhan Yesus terima kasih atas Firman yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas berkat yang terus kau limpahkan kepada kami semua sehingga sampai hari ini kami dapat terus merasakan kasih yang Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, kami telah memberikan sebagian yang kami punya. Kiranya apa yang kami anak-anakMu ini berikan dapat menjadi berkat bagi persekutuanMu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Demikianlah contoh doa persembahan. Kiranya doa persembahan tersebut dapat menjadi referensi bagi kita semua. Jangan jadikan doa tersebut patokan dalam berdoa. Ketika berdoa, janganlah kita menghafalkan apa yang telah kita buat atau kita pelajari karen adoa merupakan bentuk ucapan syukurkita kepa Tuhan dari hati kita yang paling dalam.

Ketika berdoa, tenangkanlah hati dan pikiran, mintalah bimbingan Tuhan serta doakan apa yang ingin didoakan. Sikap dalam berdoa juga sangat penting. Janganlah kita berdoa dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain sehingga kita lupa apa aryi sesungguhnya dai berdoa. Namun berdoalah karena kita ingin berkomunikasi dengan Allah.

Perhatikan pula doa yang ingin kita sampaikan kepadaNya. Janganlah bertele-tele dan menganggap doa yang panjang adalah doa yang akan di dengar. Tuhan pasti akan mendengarsetiap doa yang umatNya panjatkan. Jadi jangan lupa untuk terus berdoa dan mengucap syukur kepadaNya. Tuhan Yesus memberkati.

Elia A.

Belum ada Komentar untuk "15 Contoh Doa Persembahan harian sebelum dan sesudah "

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel